قرقیزستان از نتایج گفتگوهای انجام شده با رهبری قزاقستان – جپاروف راضی است

قرقیزستان از نتایج گفتگوهای انجام شده با رهبری قزاقستان – جپاروف راضی است

Tainynews – طرف قرقیزستان از نتایج مذاکرات با رهبری قزاقستان راضی است و به توسعه مداوم همکاری های دو جانبه اشاره می کند ، رئیس جمهور سدیر جپاروف در بیانیه خود برای رسانه ها پس از گفتگوها با رئیس جمهور قزاقستان کاسم-جامارت توکایف در 2 مارس گفت نور سلطان …

Author: admin