پارلمان قرقیزستان در حال بررسی پیش نویس قانون همه پرسی قانون اساسی است

پارلمان قرقیزستان در حال بررسی پیش نویس قانون همه پرسی قانون اساسی است

Tainynews – پارلمان قرقیزستان امروز در حال بررسی پیش نویس قانون تعیین وقت همه پرسی پیش نویس قانون اساسی قرقیزستان در اولین قرائت است.

باکتیبک توروسبکوف ، نماینده مجلس (بیر بول) گفت که پیش نویس قانون اساسی به طور گسترده توسط کنوانسیون قانون اساسی مورد بحث قرار گرفت. وی گفت که پیش نویس قانون اساسی جدید توسط بیش از 80 نماینده آغاز شده است.

پیش نویس قانون پیشنهاد می کند که همه پرسی قانون اساسی در یک روز با انتخابات شورای محلی – 11 آوریل – تعیین شود.

Author: admin