هیچ مسئولیتی در قبال رئیس جمهور در پیش نویس قانون اساسی جدید قرقیزستان – نماینده مجلس ندارد

هیچ مسئولیتی در قبال رئیس جمهور در پیش نویس قانون اساسی جدید قرقیزستان – نماینده مجلس ندارد

نماینده دستان بکشف

Tainynews – دستان بكشف ، نماینده پارلمان ، امروز در پارلمان هنگام بررسی لایحه برنامه ریزی همه پرسی قانون اساسی برای آوریل ، پارلمان نمی تواند حتی ویرگول در پیش نویس قانون اساسی جدید قرقیزستان را از بین ببرد. 11 …

Author: admin