وزیر اقتصاد قرقیزستان در نشست جپاروف با جامعه تجارت قزاقستان شرکت می کند

وزیر اقتصاد قرقیزستان در نشست جپاروف با جامعه تجارت قزاقستان شرکت می کند

Tainynews – معاون نخست وزیر – وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری قرقیزستان Ulukbek Karmyshakov در جلسه رئیس جمهور قرقیزستان سدیر جپاروف با جامعه تجارت قزاقستان در تاریخ 3 مارس که به عنوان بخشی از سفر دولت رئیس جمهور به قزاقستان …

Author: admin