جلسه کمیسیون انضباطی به دلیل بیماری رئیس دیوان عالی کشور – خدمات مطبوعاتی به تعویق افتاد

جلسه کمیسیون انضباطی به دلیل بیماری رئیس دیوان عالی کشور – خدمات مطبوعاتی به تعویق افتاد

Tainynews – سرویس مطبوعاتی دادگاه عالی گزارش داد – اطلاعاتی که رئیس دادگاه عالی Gulbara Kalieva به بهانه های مختلف رسیدگی به پرونده او را توسط کمیسیون انضباطی طولانی می کند ، با واقعیت مطابقت ندارد ،

Author: admin