پارلمان قرقیزستان لایحه کاهش آستانه انتخابات در قرائت اول را تصویب کرد

پارلمان قرقیزستان لایحه کاهش آستانه انتخابات در قرائت اول را تصویب کرد

Tainynews – پارلمان قرقیزستان امروز تصویب اصلاحات در قانون انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان در مورد کاهش آستانه انتخابات به 7٪ در قرائت اول …

Author: admin