جلیل آتامبایف به جرم داشتن ثروت غیرقانونی دستگیر شد

جلیل آتامبایف به جرم داشتن ثروت غیرقانونی دستگیر شد

Tainynews کمیته امنیت ملی دولت گفت – تحقیق جنایی در مورد ثروت غیرقانونی علیه یک جلیل آتامبائف افسر سابق امور داخلی آغاز شد.

تحقیقات نشان داد که آتامبایف در حالی که در ارگانهای امور داخلی استخدام شده بود از منابع مالی قابل توجهی برخوردار بوده و به نام اقوام نزدیک خود املاک و مستغلات گران قیمت خریداری کرده است.

در 3 مارس ، براساس شواهد جمع آوری شده ، آتامبایف به بازداشتگاه موقت منتقل شد.

Author: admin