100 معلم برای کار در ازبکستان از روسیه می آیند

100 معلم برای کار در ازبکستان از روسیه می آیند

Tainynews – گروه سوم معلمان زبان روسی در تاریخ 2 مارس برای کار در مدارس محلی وارد ازبکستان شدند.

وزارت آموزش روسیه گزارش داد که تعداد کل معلمان روسی برای آموزش زبان روسی به عنوان بخشی از پروژه بشردوستانه کلاس 100 نفر خواهد بود.

معلمین از روسیه به مناطقی اعزام می شوند که کمبود معلم در آنها بسیار زیاد است.

پروژه کلاس توسط وزارت آموزش و پرورش روسیه و ازبکستان و بنیاد خیریه علوم ، هنر ورزش از سال 2020 اجرا می شود.

Author: admin