باخیت سلطانوف ، وزیر تجارت و ادغام قزاقستان به زودی از قرقیزستان دیدار می کند

باخیت سلطانوف ، وزیر تجارت و ادغام قزاقستان به زودی از قرقیزستان دیدار می کند

Tainynews وزیر امور خارجه روسلان کازاکبایف در 4 مارس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: باخیت سلطانوف ، وزیر تجارت و ادغام قزاقستان به زودی از قرقیزستان دیدار می کند.

گروه های کاری در سطح دولت ایجاد شده اند.

سلطانوف در جریان سفر خود دیدارهای متعددی با مقامات قرقیزستان خواهد داشت.

Author: admin