مدیر سابق آژانس ارتباطات دولتی قرقیزستان دستگیر شد

مدیر سابق آژانس ارتباطات دولتی قرقیزستان دستگیر شد

Tainynews – سخنگوی دفتر دادستان کل کشور نرگزا کواتووا گفت: مدیر پیشین آژانس ارتباطات دولتی قرقیزستان ناتالیا چرنوگوباوا در 12 مه توسط یک گروه تحقیقاتی بین بخشی که از دفتر دادستان نظامی و کمیته امنیت ملی تشکیل شده بود ، دستگیر شد.

او گفت ، تحقیقات درمورد فساد در 7 آوریل آغاز شد.

رهبری آژانس ارتباطات کشور در تبانی با یکی از اپراتورهای تلفن همراه و کارمندان کمیته امور فناوری و ارتباطات کشور مجوز مجوز این اپراتور را به دلیل تغییر در استانداردها به دلیل نقض قوانین فعلی ارتباطات و مجوزها صادر کرد.

چرنوگوبوا به بازداشت موقت کمیته امنیت ملی منتقل شد.

Author: admin