کمیسیون انضباطی پیشنهاد تعلیق ریاست دادگاه عالی قرقیزستان از سمت خود را دارد

کمیسیون انضباطی پیشنهاد تعلیق ریاست دادگاه عالی قرقیزستان از سمت خود را اعلام کرد

Tainynews – کمیسیون انضباطی تحت شورای قضایی تعلیق موقت از سمت رئیس دادگاه عالی Gulbara Kalieva را تصویب کرد …

Author: admin