ساخت 3 مرکز بزرگ تجاری و لجستیکی توسط تجار قزاقستانی در مرزهای قرقیزستان و قزاقستان برنامه ریزی شده است: وزیر

ساخت 3 مرکز بزرگ تجاری و لجستیکی توسط تجار قزاقستانی در مرزهای قرقیزستان و قزاقستان برنامه ریزی شده است: وزیر

Tainynews وزیر کشاورزی ، منابع آب و توسعه منطقه ای Askarbek Janybekov در 4 مارس در جلسه پارلمان گفت: ساخت 3 مرکز بزرگ تجاری و لجستیکی توسط تاجران قزاقستانی در مرز قرقیزستان و قزاقستان برنامه ریزی شده است.

این مراکز فرصتی را برای جمع آوری و عرضه حجم زیادی از محصولات کشاورزی به قزاقستان فراهم می کنند.

وزیر گفت: هلدینگ RosAgroMarket روسیه آماده است برای ساخت یک مرکز بزرگ لجستیک نیز بودجه تهیه کند.

وزارت زراعت در حال مذاکره در مورد ساخت مراکز تجاری و لجستیکی است.

Author: admin