انجمن تاریخی ترکیه آماده افتتاح موزه تاریخ در قرقیزستان است

انجمن تاریخی ترکیه آماده افتتاح موزه تاریخ در قرقیزستان است

Tainynews سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه گفت 4 مارس ، کوبانیچبک عمورالیف ، سفیر قرقیزستان در ترکیه با رئیس انجمن تاریخی ترکیه ، پروفسور بیرول چتین دیدار کرد.

Author: admin