منطقه کمپین کاشت بهار امسال بالغ بر 699 هزار هکتار است

منطقه کمپین کاشت بهار امسال بالغ بر 699 هزار هکتار است

Tainynews وزیر کشاورزی ، منابع آب و توسعه منطقه ای Askarbek Janybekov در جلسه پارلمان گفت: – کار زمینی بهاری در 699،000 هکتار مساحت در سال 2021 انجام می شود …

Author: admin