سخنگو نتایج سفر دولتی جپاروف به قزاقستان را نام برد

سخنگو نتایج سفر دولتی جپاروف به قزاقستان را نام برد

Tainynews – یک پروتکل با هدف اطمینان از امنیت انرژی قرقیزستان با جلوگیری از کمبود آب مخزن توکتوگل و تأمین برق بدون وقفه به مصرف کنندگان جمهوری قرقیزستان یکی از نتایج اصلی سفر دولتی رئیس جمهور سدیر جپاروف به قزاقستان ، جپاروف بود. سخنگوی گالینا بایترک گفت 4 مارس …

Author: admin