نماینده مجلس از دولت قرقیزستان می خواهد به محتوای مذهبی تحریک آمیز برخی کانال ها در YouTube پاسخ دهد

نماینده مجلس از دولت قرقیزستان می خواهد به محتوای مذهبی تحریک آمیز برخی کانال ها در YouTube پاسخ دهد

نماینده نوربک توتونوف

Tainynews – نوربک توتونوف ، نماینده مجلس (رسپوبیکا-آتا جورت) از دولت قرقیزستان خواسته است تا در مورد کانال های YouTube که فیلم های تحریک آمیز با محتوای مذهبی منتشر می کنند ، اقدامی انجام دهد.

این نماینده مجلس در اظهارات زیر ویدیوها نگرانی در مورد رویارویی احزاب را بیان کرد.

این نماینده مجلس در تاریخ 4 مارس به نماینده دولت در پارلمان گفت: “لطفاً این وضعیت را تحت کنترل درآورید و توضیحات لازم را ارائه دهید.”

Author: admin