دو کودک با ویروس کرونا در Tokmok بستری شدند

دو کودک با ویروس کرونا در Tokmok بستری شدند

Tainynews – برادران تورموش در 5 مارس گزارش دادند – خواهر و برادرهای 4 و 11 ساله با COVID-19 در بیمارستان توکموک بستری شدند.

پزشکان در بیمارستان پذیرش را تأیید کردند.

بچه ها از منطقه ایسیک آتا در منطقه چوی بودند.

از امروز 37 بیمار مبتلا به COVID-19 در بیمارستان توکمک تحت درمان هستند. 6 نفر تحت مراقبت های ویژه هستند.

Author: admin