روسیه و قزاقستان علاقه ای به ساخت خط آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان ندارند: کارشناس

روسیه و قزاقستان علاقه ای به ساخت خط آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان ندارند: کارشناس

Tainynews رئیس اتحادیه حمل و نقل تمیربک شبدانعلیف گفت: روسیه و قزاقستان علاقه ای به ساخت خط آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان ندارند.

Author: admin