ارتش هند آموزش نیروهای ویژه ترکمنستان را در زمینه توانایی های رزمی آغاز می کند

ارتش هند آموزش نیروهای ویژه ترکمنستان را در زمینه توانایی های رزمی آغاز می کند

Tainynews – هند امروز گزارش داد ، مدرسه آموزش نیروهای ویژه ارتش هند روز پنجشنبه آموزش نیروهای ویژه ترکمنستان را برای کمک به آنها در ساخت توانایی های رزمی آغاز کرد.

چتربازان ترکمنستان به عنوان مقدمه ای از یک دوره دوره های سفارشی که به ارتقا cap توانایی آنها کمک می کند ، در “سقوط آزاد مبارزه” آموزش می بینند.

ارتش هند با توییتر گفت که در حال ایجاد پیوندهای دوستی با نیروهای ترکمنستان است.

خود یک م uniqueسسه منحصر به فرد ، مدرسه آموزش نیروهای ویژه (SFTS) در نهان ، هیماچال پرادش واقع شده است. این وظیفه ارائه آموزش به نیروهای ویژه ارتش هند را بر عهده دارد.


Author: admin