روسیه 11،024 مورد جدید ویروس کرونا و 462 مورد مرگ را ثبت کرده است

روسیه 11،024 مورد جدید ویروس کرونا و 462 مورد مرگ را ثبت کرده است

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 11،024 مورد ویروس کرونا در 85 منطقه ثبت کرده است.

1،322 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 4301159 مورد رسیده است.

462 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا برای یک روز ثبت شد.

تعداد کشته شدگان ناشی از ویروس کرونا به 88285 نفر رسید.

در کل بیش از 112.5 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 362000 آزمایش برای روز گذشته انجام شده است.

539190 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin