جپاروف در تعطیلات حرفه ای خود به قضات گفت که سیستم دادگاه در قرقیزستان به سطح کم سابقه ای سقوط کرد

جپاروف در تعطیلات حرفه ای خود به قضات گفت که سیستم دادگاه در قرقیزستان به سطح کم سابقه ای سقوط کرد

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف امروز به مناسبت تعطیلات حرفه ای خود در اقامتگاه ایالتی آلا آرچا با قضات دیدار کرد …

Author: admin