ازبکستان 46 مورد جدید ویروس کرون ویروس گزارش کرده است

ازبکستان 46 مورد جدید ویروس کرون ویروس گزارش کرده است

Tainynews -؟ ازبکستان 46 مورد ویروس کرونا ویروس کرونا برای یک روز گذشته ثبت کرده است.

موارد جدید در مناطق اندیژان و تاشکند ، تاشکند ثبت شد.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 80،081 مورد رسیده است.

135 بیمار برای یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند و مجموع بهبودها را به 78722 می رساند.

میزان بهبودی 99٪ است.

737 بیمار در بیمارستانها باقی مانده اند. 146 نفر از آنها وخیم هستند ، 27 نفر از آنها وخیم هستند.

Author: admin