رئیس پلیس در جلال آباد به جرم هدیه دادن هواپیمای رباییده شده از روسیه Toyota Land-Cruiser 200 بازداشت شد

رئیس پلیس در جلال آباد به جرم هدیه دادن هواپیمای رباییده شده از روسیه Toyota Land-Cruiser 200 بازداشت شد

Tainynews – کمیته امنیت ملی گفت: سرهنگ پلیس Arkyt Nusubaliyev ، رئیس اداره پلیس Kara-Kul در منطقه جلال آباد ، به دلیل سو abuse استفاده از موقعیت بازداشت شد …

Author: admin