قرقیزستان 55 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را تأیید می کند

قرقیزستان 55 مورد جدید روزانه ویروس کرونا را تأیید می کند

Tainynews – قرقیزستان 55 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته ثبت کرده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داده است.

این موارد جدید شامل 21 مورد در بیشکک ، 14 مورد در منطقه چوی ، 11 مورد در منطقه ایسیک کول ، 3 مورد در منطقه اوش ، 2 مورد در منطقه نارین ، 2 مورد در اوش ، 1 مورد در منطقه باتکن ، 1 مورد در منطقه جلال آباد بوده است.

3،188 آزمایش PCR برای عفونت ویروس کرونا برای یک روز گذشته انجام شد.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 86506 مورد رسیده است.

Author: admin