ازبکستان 44 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش کرده است

ازبکستان 44 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش کرده است

Tainynews – ازبکستان طی روز گذشته 44 مورد ویروس کرونا ویروس جدید ثبت کرده است.

این موارد جدید شامل 1 مورد در منطقه بخارا ، 2 مورد در منطقه اندیژان ، 41 مورد در تاشکند است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 80125 مورد رسیده است.

80 بیمار پس از بهبودی از عفونت ویروس کرونا از بیمارستان ها مرخص شدند و مجموع بهبودی ها را به 78802 نفر رساندند.

میزان بهبودی 99٪ است.

701 بیمار در بیمارستانها باقی مانده اند. 146 نفر از آنها وخیم هستند. 27 نفر در وضعیت وخیمی قرار دارند.

Author: admin