60 نفر از قرقیزستان برای یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

60 نفر از قرقیزستان به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – شصت نفر از عفونت ویروس کرونا در طی روز گذشته بهبود یافتند ، تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا در 6 مارس گزارش داد.

این بازیابی ها شامل 17 مورد در بیشکک ، 15 مورد در منطقه چوی ، 13 مورد در منطقه ایسیک کول ، 8 مورد در منطقه نارین ، 3 مورد در منطقه اوش ، 3 مورد در منطقه تالاس ، 1 مورد در منطقه جلال آباد بود.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از مارس 2020 به 83 هزار و 484 مورد رسیده است.

Author: admin