یک مرگ بر اثر کوید -19 که در منطقه ایسیک کول قرقیزستان ثبت شده است

یک مرگ بر اثر کوید -19 که در منطقه ایسیک کول قرقیزستان ثبت شده است

Tainynews – یک مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا در روز گذشته در قرقیزستان ثبت شد ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 6 مارس گزارش داد.

این مرگ در منطقه ایسیک کول به ثبت رسیده است.

تعداد کل مرگ ثبت شده در اثر عفونت ویروس کرونا به 1،471 نفر رسیده است.

Author: admin