مغولستان 8 مورد جدید Covid-19 را تأیید می کند

مغولستان 8 مورد جدید Covid-19 را تأیید می کند

Tainynews – مغولستان طی روز گذشته 24803 نفر را از نظر آلودگی به ویروس کرونا مورد آزمایش قرار داد. وزارت بهداشت گفت ، هشت آزمایش نتایج مثبتی را برای عفونت کروناویروس به همراه داشت.

پنج مورد جدید در اولان باتور کشف شد ، سه مورد دیگر مسافران پرواز چارتر از استانبول بودند.

39 نفر پس از بهبودی از عفونت ویروس کرونا از بیمارستان مرخص شدند و مجموع بهبودی ها را به 2،481 می رساند.

از ابتدای سال تاکنون ، 1،939،188 نفر از نظر ویروس کرونا مورد آزمایش قرار گرفتند.

Author: admin