قزاقستان 802 مورد ویروس کرونا ویروس روزانه را تأیید می کند

قزاقستان 802 مورد ویروس کرونا ویروس روزانه را تأیید می کند

Tainynews – قزاقستان طی روز گذشته 802 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است.

این موارد جدید شامل 92 مورد در نور سلطان ، 185 مورد در آلماتی ، 7 مورد در شیمكنت ، 65 مورد در منطقه آكمولا ، 17 مورد در منطقه آكتوبه ، 61 مورد در منطقه آلماتی ، 53 مورد در منطقه آتیراو ، 28 مورد در منطقه قزاقستان شرقی ، 19 مورد در منطقه جامبیل ، 61 مورد بوده است. در منطقه قزاقستان غربی ، 50 در منطقه کاراگاندا ، 51 در منطقه Kostanai ، 9 در منطقه Mangistau ، 67 در منطقه Pavlodar ، 32 در منطقه قزاقستان شمالی ، 5 در منطقه ترکستان.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 218101 مورد رسیده است.

Author: admin