46 مورد بهبودی روزانه از ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

46 مورد بهبودی روزانه از ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است

Tainynews – 46 بیمار در روز گذشته از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند ، تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا در 7 مارس گزارش داد.

این بازیابی ها شامل 17 مورد در بیشکک ، 14 مورد در منطقه چوی ، 8 مورد در منطقه ایسیک کول ، 4 مورد در منطقه اوش ، 2 مورد در منطقه باتکن ، 1 مورد در منطقه نارین بود.

از ماه مارس 2020 تاکنون 83،530 مورد بهبودی از طریق ویروس کرونا ثبت شده است.

Author: admin