45 نفر از Covid-19 در قرقیزستان به مدت یک روز بهبود می یابند

45 نفر از Covid-19 در قرقیزستان به مدت یک روز بهبود می یابند

Tainynews – 45 بیمار در طی روز گذشته از عفونت ویروس کرونا و ذات الریه بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 8 مارس گزارش داد.

این بازیافتها شامل 16 مورد در بیشکک ، 11 مورد در منطقه چوی ، 7 مورد در منطقه ایسیک کول ، 4 مورد در منطقه تالاس ، 4 مورد در اوش ، 2 مورد در منطقه اوش ، 1 مورد در منطقه نارین است.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از مارس 2020 به 83 هزار و 575 مورد رسیده است.

Author: admin