2 مورد مرگ ناشی از عفونت ویروس کرونا در بیشکک گزارش شده است

2 مورد مرگ ناشی از عفونت ویروس کرونا در بیشکک گزارش شده است

عکس: zakon.kz

Tainynews – دو مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا در یک روز گذشته در قرقیزستان ثبت شده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

هر دو مرگ در بیشکک ثبت شده است.

تعداد کل ثبت شده مرگ ناشی از ویروس کرونا از مارس 2020 به 1473 مورد رسیده است.

Author: admin