مغولستان روزانه 108 مورد ویروس کرونا را گزارش می کند

مغولستان روزانه 108 مورد ویروس کرونا را گزارش می کند

Tainynews – وزارت بهداشت در 8 مارس اعلام کرد ، مغولستان 108 مورد روزانه ویروس کرونا را گزارش می کند.

تاکنون ، تعداد کل موارد COVID-19 در مغولستان که به طور رسمی تأیید شده است ، به 33336 مورد رسیده است.

روز گذشته 13269 آزمایش PCR در سراسر کشور انجام شده است و همه موارد جدید منتقل شده به صورت محلی در اولان باتور تأیید شده است. 3 مورد وارداتی نیز وجود داشت.

تعداد کل افراد بهبود یافته به 2588 نفر رسیده است.

732 نفر از ویروس کرونا در مغولستان تحت درمان هستند.

Author: admin