راهپیمایی حقوق زنان در بیشکک برگزار شد

راهپیمایی حقوق زنان در بیشکک برگزار شد

Tainynews – راهپیمایی مسالمت آمیز برای حقوق زنان در بیشکک در 8 مارس با حضور 400 نفر در بیشکک برگزار شد.

راهپیمایان در مقابل کاخ سفید تجمع کردند.

تا ساعت 2:30 بعد از ظهر شرکت کنندگان در راهپیمایی مسالمت آمیز متفرق شدند.

Author: admin