هیچ مورد ویروسی کرونا در کارگران پزشکی در قرقیزستان گزارش نشده است

هیچ مورد ویروسی کرونا در کارگران پزشکی در قرقیزستان گزارش نشده است

Tainynews – هیچ مورد جدید ویروس کرونا در طی روز گذشته در میان کارگران پزشکی ثبت نشده است ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در 9 مارس گزارش داد.

هیچ بهبودی در بین کارگران پزشکی ثبت نشده است.

در کل 4206 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شده اند. 4195 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin