مقامات راه آهن قرقیزستان و قزاقستان در مورد راه اندازی قطارهای کانتینری از چین به قرقیزستان ، تاخیر در ایستگاه آلتینکول در قزاقستان

مقامات راه آهن قرقیزستان و قزاقستان در مورد راه اندازی قطارهای کانتینری از چین به قرقیزستان ، تاخیر در ایستگاه آلتینکول در قزاقستان

Tainynews سرویس مطبوعاتی KTJ گزارش می دهد – مدیرکل شرکت راه آهن دولتی قرقیزستان تمیر جولو واسیلی داشکوف در تاریخ 4 مارس در دیدار کاری خود از قزاقستان با معاون اول رئیس هیئت مدیره قزاقستان Temir Joly Kanat Almagambetov دیدار کرد …

Author: admin