واکسن Covid-19 هنوز به قرقیزستان نرسیده است

واکسن Covid-19 هنوز به قرقیزستان نرسیده است

Tainynews نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، در 9 مارس گفت: واکسن Covid-19 هنوز به قرقیزستان نرسیده است.

معاون وزیر بهداشت گفت کشور آماده ورود واکسن Covid-19 است.

معاون وزیر اوسنبایف اظهار داشت: “تحویل واکسن ها هنوز در حال مذاکره است. ما انتظار داریم اولین دسته واکسن های ویروس کرونا در ماه مارس وارد شود.”

در 10 فوریه ، وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، الیمكادیر بیشنالیف گفت كه انتظار می رود 504000 دوز واكسن ویروس کرونا ویروس AstraZeneca از طریق برنامه COVAX دریافت شود.

Author: admin