رئیس جمهور و بانوی اول در کنسرت روز جهانی زن در بیشکک شرکت کردند

رئیس جمهور و بانوی اول در کنسرت روز جهانی زن در بیشکک شرکت کردند

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف و همسرش آیگل آسانبایوا در کنسرتی به روز جهانی زن شرکت کردند.

این نگرانی در تاریخ 7 مارس در سالن فیلارمونیک Toktogul Satylganov برگزار شد.

Author: admin