قیمت نفت در قرقیزستان برای حدود 6-7 گرم بیشتر می شود

قیمت نفت در قرقیزستان برای حدود 6-7 گرم بیشتر می شود

Tainynews – “آیتمامات کادیربایف” معاون وزیر انرژی و صنعت در جلسه کمیته پارلمان سوخت و انرژی و استفاده از زیرزمین گفت: “طبق اطلاعات ما ، قیمت سوخت و روان کننده 6-7 بار بیشتر افزایش می یابد.”

کوژوبک ریسپایف ، نماینده مجلس یادآوری کرد که در سال گذشته که سوخت و روان کننده ها از قزاقستان وارد می شدند ، در قرقیزستان قیمت ها کاهش یافت. وی پرسید آیا اکنون می توان چنین توافق نامه هایی را امضا کرد؟

قدیربایف گفت: قزاقستان این وظیفه را در 3 آگوست سال 2020 لغو و مجدداً در 25 دسامبر سال 2020 آن را وارد کرد ، بنابراین واردات نفت ، روغن و روان کننده ها از قزاقستان امروز بی فایده است.

رایسپایف افزود ، قیمت نفت ، روغن و روان کننده ها روزانه 0/5 گرم افزایش می یابد.

Author: admin