28 نوزاد در روز جهانی زن در منطقه باتکن متولد شدند

28 نوزاد در روز جهانی زن در منطقه باتکن متولد شدند

Tainynews Makbuba Khuseinova ، رئیس بیمارستان زایمان منطقه ای ، گفت: در 8 مارس ، 28 نوزاد در منطقه باتکن متولد شدند.

18 دختر و 10 پسر متولد شدند. بزرگترین کودک 4 کیلو 800 گرم و کوچکترین کودک 1 کیلو 800 گرم بود.

وضع بچه ها و مادرانشان خوب است.

9 نوزاد ، 6 نفر دختر و 3 پسر ، در شهر باتکن متولد شدند.

Author: admin