تفاوت قیمت سوخت و روان کننده در قزاقستان و قرقیزستان توضیح داد

تفاوت قیمت سوخت و روان کننده در قزاقستان و قرقیزستان توضیح داد

Tainynews – معاون رئیس آژانس دولتی تنظیم مقررات ضد انحصار کنشبای تایلاکوف در 9 مارس در جلسه کمیته پارلمان توضیح داد که چرا در قزاقستان و قرقیزستان اختلاف قیمت سوخت و روان کننده وجود دارد.

وی گفت که قزاقستان 75 درصد از بازار داخلی خود را به خودی خود پوشش می دهد و این کشور نفت تولید می کند.

بعلاوه قزاقستان در سال 2019 عوارضی را وضع کرد ، در سال 2020 این لغو شد و برخی از شرکتهای قرقیزستان واردات سوخت و روان کننده را آغاز کردند ، اما در 25 دسامبر آنها دوباره این عوارض را معرفی کردند و هر بار که قیمت نفت افزایش می یابد ، میزان عوارض نیز افزایش می یابد ، توضیح داد

تایلاکوف توضیح داد: “مالیات مالیات غیر مستقیم آنها از ما کمتر است. همه این عوامل به علاوه تدارکات حمل و نقل مناسب قیمت های آنها را پایین می آورند.”

Author: admin