قرقیزستان 22 مارس یک روز تعطیل برای جشن نوروز دارند

قرقیزستان برای جشن نوروز 22 مارس یک روز تعطیل دارد

Tainynews – وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی تأیید کرد: دوشنبه 22 مارس در قرقیزستان یک روز تعطیل خواهد بود زیرا ملت نوروز را در 21 مارس ، یکشنبه جشن می گیرد.

طبق قانون کار ، هنگامی که یک روز آخر هفته و یک تعطیل ملی همزمان شود ، روز کاری بعدی یک روز تعطیل اعلام می شود.

Author: admin