ازبکستان 50 میلیون دلار برای سرمایه اصلی صندوق توسعه قرقیزستان و ازبکستان تأمین می کند

ازبکستان 50 میلیون دلار برای سرمایه اصلی صندوق توسعه قرقیزستان و ازبکستان تأمین می کند

Tainynews – کمیته سیاست های اقتصادی و مالی پارلمان قرقیزستان در حال بررسی پیش نویس تصمیم دولت قرقیزستان در تصویب پیش نویس توافق نامه بین دولت های قرقیزستان و ازبکستان در مورد ایجاد صندوق توسعه قرقیزستان و ازبکستان است

Author: admin