سرویس مهاجرت ایالتی موارد عفونت در بین کارمندان در روسیه را تأیید می کند

سرویس مهاجرت ایالتی موارد عفونت در بین کارمندان در روسیه را تأیید می کند

Tainynews – سرویس مهاجرت دولتی قرقیزستان تأیید کرده است که شماری از کارمندان دفتر نمایندگی سرویس مهاجرت دولتی قرقیزستان در روسیه با تشخیص بیماری کرونور ویروس …

Author: admin