وزارتخانه های خارجه قرقیزستان ، ترکیه برنامه همکاری را برای 2021-2022 امضا کردند

وزارتخانه های خارجه قرقیزستان ، ترکیه برنامه همکاری را برای 2021-2022 امضا کردند

Tainynews – وزیر امور خارجه قرقیزستان روسلان کازاکباف و وزیر امور خارجه ترکیه مولوت چاووش اوغلو برنامه همکاری بین وزارتخانه های خارجه را برای 2021-2022 امضا کردند …

Author: admin