واکسیناسیون معلمان و پلیس علیه ویروس کرونا در آلماتی آغاز شد

واکسیناسیون معلمان و پلیس علیه ویروس کرونا در آلماتی آغاز شد

Tainynews – معاون واکسیناسیون معلمان و پلیس در برابر آلودگی به ویروس کرونا در آلماتی آغاز شد ، گفت: معاون رئیس بخش کنترل بهداشت و اپیدمیولوژیکی شهر Assel Kalykova.

وی گفت ، از 9 مارس حدود 300 نفر برای واکسیناسیون در لیست بودند.

تاکنون حدود 20 معلم و 50 پلیس مایه زنی شده اند.

واکسیناسیون گسترده علیه ویروس کرونا از اول فوریه در قزاقستان آغاز شد.

Author: admin