ترکیه پس از انتخابات در قرقیزستان قصد دارد رئیس جمهور جاپاروف را بپذیرد – چاوش اوغلو وزیر امور خارجه

ترکیه پس از انتخابات در قرقیزستان قصد دارد رئیس جمهور جاپاروف را بپذیرد – چاوش اوغلو وزیر امور خارجه

Tainynews وزیر امور خارجه روسلان کازاکبائف در 10 مارس گفت – هشت یا نه توافق نامه در سفر رئیس جمهور سدیر جپاروف به ترکیه امضا خواهد شد …

Author: admin