بیش از 8700 نفر در سال 2020 در قرقیزستان زندانی شده اند

بیش از 8700 نفر در سال 2020 در قرقیزستان زندانی شده اند

Tainynews – در سال 2020 ، 8،724 زندانی در م institutionsسسات کیفری قرقیزستان زندانی بودند.

324 نفر از آنها زن بودند. 11 نفر خردسال بودند. 139 شهروند بالای 60 سال بودند.

تعداد زندانیان 9.6 درصد کمتر از سال 2019 بود.

در سال 2019 ، 9654 نفر در بازداشتگاه ها زندانی بودند.

Author: admin