آلماتی قبل از ناوریز قرنطینه را مجدداً وارد می کند

آلماتی قبل از ناوریز قرنطینه را مجدداً وارد می کند

Tainynews – Assel Kalykova ، رئیس بخش اپیدمیولوژی بهداشتی آلماتی ، گفت: به دلیل COVID-19 ، شهر آلماتی به دلیل COVID-19 قرنطینه را سخت می کند.

او به Kazinform گفت ، تعطیلات اخیر بر وضعیت COVID-19 در شهر تأثیر منفی گذاشته است.

همزمان با آماده شدن کشور برای برگزاری جشن ملی ناوریز ، اجتماعات و رویدادهای گسترده در این شهر ممنوع خواهد شد.

وی گفت که این شهر با صدور دستور جدید افسر ارشد پزشکی با هدف جلوگیری از گسترش COVID-19 ، قرنطینه و محدودیت ها را سخت تر خواهد کرد.

قزاقستان در مجموع 220،018 مورد ویروس کرونا گزارش کرده است.

Author: admin