روسیه 9،079 مورد ویروس کرونا و 466 مورد مرگ را گزارش کرده است

روسیه 9،079 مورد ویروس کرونا و 466 مورد مرگ را گزارش کرده است

Tainynews – روسیه طی روز گذشته 9 هزار و 79 مورد ویروس کرونا را در 83 منطقه ثبت کرده است.

973 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 4351،533 مورد رسیده است.

466 مورد کشنده مرتبط با عفونت ویروس کرونا برای یک روز ثبت شد. تعداد کشته شدگان در اثر عفونت ویروس کرونا 90،275 نفر بود.

در مجموع بیش از 113.8 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 146000 آزمایش برای روز گذشته.

510،534 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin